Typy tepelných čerpadel

 

 

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla se systémem vzduch - voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu. Tato čerpadla jsou určena pro venkovní umístění a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory.

______________________________________________________________________________________________________________________

Tepelná čerpadla země - voda

Nejúspornější tepelná čerpadla. Jako zdroj tepla využívají energii obsaženou v zemi nebo ve vodě.

Geotermální (hlubinný) vrt Plošný kolektor

Tepelná energie obsažena v zemi je získávána z geotermální podpovrchové vrstvy.

Zdrojem tepla je povrchová vrstva půdy, z níž se teplo získává za pomoci plošných kolektorů uložených v hloubce 1,2 - 1,5 metrů pod povrchem.

Podobně fungují také tepelná čerpadla v kategorii voda/voda
- energie je ale odebírána přímo z vody a ne ze země

Voda

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda dokážou také využít odpadní teplo z technologických procesů.

Jako zdroj tepla může být rovněž využito dno řeky, rybníka, jezírka nebo jiné vodní plochy.

______________________________________________________________________________________________________________________

Tepelná čerpadla ventilační (rekuperační)

Správná ventilace je spolu se zcela hygienicky nezávadným vzduchem uvnitř budovy základním požadavkem pro zdravé prostředí. Při řízeném větrání využívá čerpadlo tepelnou energii obsaženou ve ventilovaném (odpadním) vzduchu z místností uvnitř budovy. Pro vytápění je tedy zužitkováno teplo generované otopným systémem, osobami, spotřebiči, světelnými zdroji apod.