O tepelných čerpadlech

O tepelných čerpadlech

Základní informace o tepelných čerpadlech

Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna. V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.

Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima? Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu - 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo

Nebojte se vyšší pořizovací ceny

Pořízení tepelného čerpadla představuje nemalou investici. Jedná se však o investici, s poměrně rychlou návratností. Na vytápění a ohřevu teplé užitkové vody můžete ušetřit až 80 % nákladů (v závislosti na současném způsobu vytápění).

Tepelné čerpadlo tedy může snížit měsíční náklady na vytápění v běžném rodinném domě z 3.000,- Kč na 800,- Kč. V případě ceny pořízení tepelného čerpadla ve výši 120.000,-Kč tak činí doba návratnosti 5 let.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Tepelná čerpadla se systémem vzduch - voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu.

Tato čerpadla jsou určena pro venkovní umístění a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch.

Správná ventilace je spolu se zcela hygienicky nezávadným vzduchem uvnitř budovy základním požadavkem pro zdravé prostředí. Při řízeném větrání využívá čerpadlo tepelnou energii obsaženou ve ventilovaném (odpadním) vzduchu z místností uvnitř budovy.

Pro vytápění je tedy zužitkováno teplo generované otopným systémem, osobami, spotřebiči, světelnými zdroji apod.

Tepelné čerpadlo země/voda.

Nejúspornější tepelná čerpadla

Geotermální (hlubinný) vrt.

Tepelná energie obsažena v zemi je získávána z geotermální podpovrchové vrstvy.

Plošný kolektor.

Zdrojem tepla je povrchová vrstva půdy, z níž se teplo získává za pomoci plošných kolektorů uložených v hloubce 1,2 - 1,5 metrů pod povrchem..

Tepelné čerpadlo voda/voda popř. země/voda – vodní plocha.

Nejúspornější tepelná čerpadla stejně jako čerpadla odebírající teplo ze země. Jako zdroj tepla využívají energii obsaženou ve vodě.

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda dokážou také využít odpadní teplo z technologických procesů. Jako zdroj tepla může být rovněž využito dno řeky, rybníka, jezírka nebo jiné vodní plochy.

Zavolejte nám na tel. 724 062 730

Náš specialista Tomáš Kuchař Vám rád pomůže a poradí.