Klimatizace

               … pro perfektní klima

 

Klimatizace slouží k úpravě vzduchu ve vybraných prostorech nebo celých budovách. Zařízení vzduch přefiltruje, upraví na požadovanou teplotu a vlhkost a následně za pomoci ventilátorů dopraví na příslušná místa. Klimatizace dokáže udržovat ve vybraných prostorech stálé klimatické podmínky (především teplotu) automaticky.

 

Schéma chladícího okruhu klimatizace:

1. kondenzátor;   2. kapilára (expanzní ventil);   3. výparník;   4. kompresor