Inteligentní dům

 

          

                                                                             

                                                                                  ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

 

 

Inteligentní systémy budov se stávají daleko častěji součástí moderních, ale i rekonstruovaných staveb. Zakomponování automatizace do domácností a firemních prostor je v současné době cenově dostupné pro celou řadu běžných uživatelů.

Náš systém „i-DUM“ může vdechnout inteligenci i Vaší firmě nebo domácnosti. Je aplikovatelný do jakékoli budovy bez ohledu na její staří nebo velikost. Vývojem systému, jeho aktualizací a péčí o zákazníky se zabývá řada našich odborníků a vyškolených profesionálů.

 

Komu je systém určen?

Systém je vhodný pro provoz jakékoli budovy bez ohledu na její využití. Systém je tedy určen nejen pro rodinné domy, ale také pro malé a střední firmy, kanceláře, výrobní závody apod.

 

Systém i-DUM

… šetříme chytře a bez námahy

S pomocí inteligentního systému i-DUM lze jednoduše, pohodlně a uceleně řídit celou domácnost nebo firemní budovu. Jedná se o centrální řízení celého objektu a jeho jednotlivých místností z hlediska úspory energií, zvýšení bezpečnosti osob a majetku, úspory firemních nákladů, atd.

Systém sdružuje veškeré řídící a kontrolní systémy domu a je také schopen ovládat libovolná zařízení. Víme, že je každá budova jedinečná a z hlediska nákladů na energii jinak náročná. Na základě toho vyvinulo naše vývojové oddělení software, který se ihned po instalaci začne přizpůsobovat konkrétní budově.

 

Jaké prvky lze systémem i-DUM řídit?

Rozsah použití z hlediska ovládání jednotlivých částí domu je téměř neomezený a samozřejmostí je i dálkový přístup přes webové rozhraní.

Systémem lze řídit a ovládat jednotlivá světla v budově i na pozemku, zásuvky, vytápění, klimatizaci, žaluzie, zabezpečovací a požární systém, elektrospotřebiče, atd.

 

Co nabízíme?

Náš systém přizpůsobujeme zákazníkům na míru, a to na základě jejich přání a požadavků. Systém lze zapojit tak, aby bylo možné ovládat veškeré funkční a kontrolní prvky budovy, nebo může dojít pouze k instalaci zařízení pro ovládání vybraných zařízení. Instalace systému se tak může týkat pouze:

-          Systému IRC - systému pro řízené vytápění,

-          Klimatizace,

-          Žaluzií a rolet,

-          Osvětlení,

-          Oběhových čerpadel, točivých strojů,

-          apod.

 

Cena

Přesná kalkulace pořizovací ceny celého systému i-DUM včetně instalace je vždy počítána individuálně. Vždy totiž záleží na požadavcích jednotlivých zákazníků (velikost instalace, velikost budovy, apod.).

Celková cena zpravidla zahrnuje:

-          projektovou dokumentaci,

-          elektro rozvody a jejich instalace,

-          hardwarové a softwarové složky systému i-DUM,

-          koncové komponenty.

 

Elektrické zásuvky

Elektrické zásuvky dodávají všem spotřebičům v daném objektu elektrickou energii, a tím se stávají jednou z nejdůležitějších součástí budovy. Prostřednictvím systému i-DUM lze jednoduše a pohodlně ovládat přísun elektřiny k jednotlivým elektrickým zásuvkám v budově, čímž lze docílit jednak větší bezpečnosti, ale také značných úspor.

Úspory



Ačkoli je elektronika (PC, tiskárna, …) přes noc pouze v pohotovostním režimu, i přesto spotřebovává určité procento elektrické energie. V systému i-DUM si můžete navolit, že po dobu nepřítomnosti osob v budově dojde k vypnutí všech zásuvek, do nichž nejsou zapojeny spotřebiče vyžadující neustálý přísun elektřiny. Právě tímto řešením lze docílit nemalých ročních úspor za energii.

 

Bezpečnost

Vypínání zásuvek je důležité nejen z hlediska úspor, ale také z hlediska bezpečnosti. Můžete tak ochránit nejen svůj majetek, ale také lidské životy. V systému i-DUM můžete navolit vypnutí elektrických zásuvek na dílně po skončení pracovní doby, čímž můžete automaticky vypnout například elektrickou pájku, kterou nechal nepozorný zaměstnanec zapnutou, a zamezit tak vzniku požáru. Také můžete například v rodinném domě vypnout veškeré volné a viditelné zásuvky v dětském pokoji.

 

 

Osvětlení

Chytré osvětlení již dávno není hudbou budoucnosti. Prostřednictvím systému i-DUM budete moci nastavit řadu variací pro osvětlení Vaší budovy i jejího exteriéru. Záleží jen na Vaší náladě a Vašich potřebách. U inteligentního osvětlení myslíme nejen na komfort a funkčnost, ale také na bezpečnost.

Úspory



Pokud nainstalovaná pohybová čidla v daných místnostech nezaznamenají po určitou dobu jakýkoliv pohyb, může systém osvětlení automaticky vypnout, a ušetřit tak výdaje za elektřinu. Výdaje lze jednoduše snížit i ztlumením osvětlení, nebo přenastavením světelné scény ve vybraných místnostech, kde nepotřebujeme svítit příliš intenzivně.

 

Komfort

S naším systémem lze jednotlivým místnostem v budově přiřadit různou intenzitu osvětlení, a docílit tak požadované atmosféry odrážející Vaši aktuální náladu. Osvětlení v interiéru budovy i v jejím exteriéru můžete ovládat prostřednictvím webového rozhraní (přes počítač nebo mobilní telefon podporující prohlížení internetu). S naším systémem zhasnete světlo z opačného konce domu nebo i země.

 

Funkčnost



Se systémem i-DUM světlo nejen vypínáte a zapínáte, ale můžete také načasovat rozsvícení osvětlení v různých místnostech, naplánovat spolu se zapnutím nebo vypnutím osvětlení jiné úkony atd. V rozlehlých budovách a firemních halách lze rovněž využít funkci tzv. světelného doprovodu.

 

Bezpečnost

Pokud máte celofiremní dovolenou a budova bude dlouhou dobu uzavřená, může svou nepřítomností přilákat nechtěné zloděje. Systém i-DUM může v době přerušení provozu rozsvítit některá úsporná světla v místnostech, jejichž okna směřují do ulice a navodit tak iluzi, že budova opuštěná není. V rámci rodinného domu lze provést samozřejmě totéž. Inteligentní venkovní osvětlení navíc pomůže, abyste nezakopli o jakýkoli schod při cestě k hlavním dveřím a bezpečně si otevřeli. 

 

 

Vytápění

Bez zdroje vytápění se neobejde žádná budova, ve které pracují nebo bydlí lidé. Jak ale využívat tepelnou energii efektivně a neplatit za ni zbytečné výdaje navíc? Systém i-DUM byl navržen tak, aby snižoval všechny přebytečné náklady, které vznikají v souvislosti s vytápěním a tepelnou energií.

Úspory



V oblasti tepelné energie můžeme docílit velkých úspor inteligentní regulací vytápění. Se systémem i-DUM lze snadno nastavit požadovanou teplotu pro jednotlivé místnosti. To znamená, že v místnostech, kde nedochází v určité době k pohybu osob, může systém ponechat nižší teplotu. Software se sám učí, to znamená, že se ihned po instalaci začne přizpůsobovat konkrétní budově a využívat jednotlivé zdroje tepla. Časem tedy zohlední i přítomnost lidí v budově, teplo při vaření, apod.

 

Komfort

Správnou teplotu, při které se budete cítit dobře, můžete snadno nastavit přes webové rozhraní přímo ve Vašem počítači nebo telefonu. Lze nastavit buď stejnou teplotu pro celou budovu, nebo různé teploty v závislosti na volbě každého jedince, jež danou místnost obývá. S naším systémem není nic jednoduššího, než snadno ze své kanceláře nastavit, aby se Váš dům vytopil na požadovanou teplotu, než přijedete z práce.

 

Funkčnost



Systém i-DUM Vám přináší v souvislosti s vytápěním řadu funkcí. Kromě zmiňovaného samoučícího softwaru a ovládání teploty jednotlivých místností prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní, lze rovněž nastavit i různou úroveň automatizace vytápění v návaznosti na jiné úkony. Například automatické zapnutí vytápění domu po otevření elektricky ovládaných vrat na příjezdové cestě.

 

 

Chlazení

Chlazení je důležité nejen pro vytvoření příjemného klimatu uvnitř budovy či v jednotlivých místnostech, ale je také důležité pro zajištění bezpečné funkce řady strojů a elektrických spotřebičů.

Úspory



Chlazení, stejně jako topení, nemusí fungovat ve všech místnostech se stejnou intenzitou po celý den. Systém i-DUM může automaticky zapínat a vypínat jednotlivé zdroje chlazení v místnostech v závislosti na uživatelském nastavení nebo rozmístěných čidlech. Řídící software může tedy chlazení automaticky po dobu nepřítomnosti osob v budově vypnout, a ušetřit tak zbytečné náklady na energii.

 

Komfort

Je jasné, že každému člověku, nebo i přístroji v provozu, vyhovuje jiná teplota. Pokud je lidem v zaměstnání přílišné teplo, může docházet ke ztrátě koncentrace a klesající výkonnosti práce z důvodu ospalosti. S pomocí našeho systému můžete snadno nastavit teplotu, při které se má chlazení spustit, a to i pro jednotlivé místnosti zvlášť. Můžete tak například docílit příjemného pracovního prostředí, při němž zabezpečíte růst pracovní výkonnosti.

 

Funkčnost



Spuštění a vypnutí chlazení můžete tedy nastavit různým stupněm automatizace. Například na základě pohybových a teplotních čidel, na základě uživatelsky přednastaveného načasování apod. Vše lze opět samozřejmě nastavit jednoduchým způsobem, prostřednictvím webového rozhraní.

 

Bezpečnost

Pokud by byla teplota v místnosti výroby příliš vysoká, může dojít k přehřátí techniky a k jejímu poškození. Vznikají tak zbytečná přerušení provozu z důvodu nutných odstávek. Náš systém automaticky vyhodnotí nebezpečí vysoké teploty pro vybraná zařízení a spustí chlazení. Nedochází tak ke zbytečnému přehřátí techniky, které by mohlo následně způsobit i požár v budově.

 

 

Řízené větrání

Rekuperace neboli řízené větrání, slouží k optimální výměně vzduchu v budovách a zároveň minimalizuje teplené ztráty vznikající běžným větráním. Je důležité řídit vnitřní klima budovy, jeho kvalitu, teplotu, vlhkost vzduchu, apod.

Úspory



Systém rekuperace tepla zajišťuje dostatečnou výměnu ovzduší, a zamezuje tak problémům s vlhkostí nebo plísněmi, jejichž odstraňování může být významnou finanční zátěží. Navíc při běžném větrání, prostřednictvím oken, dochází k velkému nárůstu ztrát tepelné energie z budovy, což v domech s nainstalovanou rekuperací nenastává. Po instalaci systému i-DUM dojde k navýšení užitné hodnoty Vaší rekuperační jednotky z důvodu vyšší optimalizace a finančních úspor.

 

Bezpečnost

Pobyt v nevětraném prostředí může způsobovat ospalost, sníženou výkonnost, malátnost a dokonce i řadu zdravotních, například respiračních, onemocnění. Správným a pravidelným větráním prostřednictvím rekuperační jednotky a systému i-DUM můžete docílit zdravotně nezávadného prostředí. Eliminujete tak nebezpečí množících se mikrobů a plísní.

 

Žaluzie a rolety

Žaluzie a rolety nemusí chránit pouze před ostrými paprsky slunce, ale mohou být také zdrojem úspory energie. Spolu se stínící technikou a systémem i-DUM, můžete pohodlně docílit nemalých úspor za tepelnou energii a chlazení.

Úspory



Nainstalovaná stínící technika, především ta předokenní, může být ve spolupráci s naším inteligentním systémem zdrojem úspor tepelné energie. Systém může po setmění automaticky spustit vybrané rolety, a snížit tak tepelné ztráty budovy. Dochází tak ke snižování nákladů na vytápění a rovněž může dojít k zabránění škod vznikajících při silném větru nebo při bouřce.

 

Komfort

S pohodlným ovládáním systému i-DUM a s webovým rozhraním už nebudete muset udělat žádný zbytečný krok k řízení pohybu žaluzií. Zajištění potřebného soukromí, nebo zabránění prostupu ostrých slunečních paprsků do domu nebylo nikdy jednodušší. Pohyb žaluzií a rolet lze efektivně načasovat nebo naprogramovat, nemusíte se tedy během dne o nic starat.

 

Funkčnost



Rolety či žaluzie můžete ovládat jednotlivě v závislosti na individuálních potřebách či přání. Pohyb stínící techniky lze automatizovat. V přednastavenou hodinu ráno může stínicí technika vyjet nahoru a večer zase automaticky dolů. Díky systému i-DUM bude stínící technika dělat přesně to, co požadujete nebo nastavíte.

 

Bezpečnost

Předokenní stínící technika spolu s naším systémem zajistí osobám a majetku v budově větší bezpečnost. Staženými roletami můžete značně ztížit přístup nezvaným návštěvníkům. Rolety a žaluzie mohou také ochránit Vaše okna před silným větrem nebo jinými rozmary počasí. Pokud tedy například v práci zjistíte, že padají kroupy, můžete svá okna ochránit i na dálku spuštěním stínící techniky přes webové rozhraní.

 

 

Bazény

Systém i-DUM lze využít i pro usnadnění provozu bazénu, a to bez ohledu na jeho umístění či stáří. Může se tedy jednat například o bazén venkovní, vnitřní, zapuštěný, polozapuštěný, atd. Software může ovládat ohřev vody, provádět chemickou analýzu, apod.

Úspory



Inteligentní systém optimalizuje činnost všech zařízení spolupracujících na správném provozu bazénu, čímž se zvyšuje jejich životnost. Navíc je voda díky čidlům automaticky udržována v nastavených hodnotách teploty nebo pH. Ohřev vody v bazénu je velmi nákladný, proto systém řídí teplotu tak, aby se ušetřila energie během doby, kdy není bazén využíván. Systém šetří nejen provozní náklady a náklady na údržbu, ale také čas.

 

Funkčnost



Kromě pohodlného sledování parametrů vody prostřednictvím webového rozhraní, lze ovládat i jednotlivá zařízení bazénu. Pod kontrolou tak můžete mít například osvětlení bazénu, filtraci, zastřešení venkovního bazénu apod. Právě automatizací zastřešení či zakrytí docílíte vyšší bezpečnosti a lepší čistoty vody.