FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A APLIKACE

               … šetří Vaše peníze i životní prostředí

 

Využitím schopnosti přeměnit sluneční energii na energii elektrickou je možné zajistit energetickou soběstačnost. Podmínky našeho podnebí umožňují získat ročně 800 - 1200 kWh z každé instalované kW ve formě fotovoltaických panelů. U běžného rodinného domu s roční spotřebou od 3 MW do 5 MW, by se tedy jednalo o velikost instalace od 3 kWp do 5 kWp (p = peak = instalovaný výkon). Domy s vytápěním za využití elektrické energie (přímotop, tepelné čerpadlo) mají vyšší spotřebu, ale i přesto platí, že lze tímto zařízením zajistit soběstačnost objektu.

Jedná se o obnovitelný zdroj, který při svém provozu neprodukuje žádné emise znečisťujících látek ani oxid uhličitý a tím šetří naše životní prostředí.

 

Princip fungování fotovoltaické elektrárny

Sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely, které vyrobí stejnosměrný proud a poté ve střídači dojde k přeměně na střídavou elektřinu, která jde do rozvaděče.

Dále záleží na spuštěných spotřebičích, které si vezmou elektřinu v požadovaném objemu. Pokud se elektřiny vyrobí málo, zbývající objem se doplní ze sítě. V případě, že je elektřiny vyrobeno více, elektřina se akumuluje do ohřevu teplé vody nebo do baterií. Výhoda bateriových systémů spočívá v ukládání vyrobené energie přes den, kdy výkon elektrárny je nejvyšší, ale spotřeby domácnosti nedosahují svého maxima. Akumulovaná energie se následně spotřebuje večer nebo brzo ráno.
Fotovoltaickou elektrárnu (zkráceně FVE) můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly apod.

Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto základní způsoby:
     •    Ostrovní FVE (bez připojení na elektrorozvodnou síť - tzv. Grid-off)
     •    Síťová FVE (Grid-on)
     •    Hybridní FVE (HFVE) (s baterií)

 

Způsob připojení

Jak už bylo zmíněno, dnešní technologie umožňují tři typy připojení fotovoltaické elektrárny, přičemž vždy záleží na rozhodnutí distributora sítě jaký typ povolí:
 

Ostrovní
fotovoltaická elektrárna
Grid-Off
  Síťová
fotovoltaická elektrárna
Grid-On
  Hybridní
fotovoltaická elektrárna (HFVE)
Grid-Hybrid
_______________________________   _______________________________   _______________________________

Ostrovní fotovoltaický systém není připojený na síť a obsahuje baterie neboli akumulátory. Využívají se na místech, kde není přístup k rozvodné síti.
Vlastník elektrárny je závislý výlučně na množství vyrobené a akumulované energie z výrobny. Energie je akumulována do baterií nebo do ohřevu teplé vody pro vytápění apod.
 
Jedná se o nejznámější připojení, které představuje využití vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny v místě připojení a přebytky z výrobny jsou předávány do distribuční sítě. V době, kdy nedochází k výrobě elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou, je dodávka zajištěna z distribuční sítě, místního dodavatele elektřiny.
 
Třetím způsobem je Hybridní fotovoltaická elektrárna, která kombinuje oba předešlé systémy. Vlastník elektrárny zde vyrobenou energii akumuluje či spotřebovává a nepouští ji ve formě přebytků do distribuční sítě. V případě nedostatku energie z výroby a akumulace je dodávka zajištěna z distribuční sítě místního dodavatele elektřiny.
_______________________________   _______________________________   _______________________________

Základní specifikace:
   • Veškerá vyrobená energie se
     spotřebovává v daném objektu.
   • Přebytky vyrobené energie se
     ukládají do baterií a využívají se v
     době malé či žádné produkce FVE.
   • Je nutné správné nadimenzování
     systému pro daný objekt.
 
Základní specifikace:
   • Pro chod FVE musí být objekt
     připojen k distribuční síti.
   • Sestava neobsahuje bateriové
     úložiště.
   • Případné nevyužité přebytky lze
     dodávat do distribuční sítě (musí být
     povoleno ze strany distributora).
 
Základní specifikace:
   • FV systém dokáže fungovat i při
     výpadku distribuční sítě.
   • Sestava obsahuje bateriové úložiště,
     ze kterého lze čerpat při malé
     produkci FVE nebo výpadku
     distribuční sítě.
   • Hybridní systém by měl být navržen
     tak, aby přebytky dodávané do
     distribuční sítě byly minimální,
     ideálně nulové.
   

 

_______________________________

Se správným výběrem Vám pomůže a se vším poradí
náš obchodně-technický specialista na úspory energií a nákladů:

Tomáš Kuchař
 
TELEFON: (+420) 724 062 730
E-MAIL: tomas.kuchar@pavelek.cz
 

NEBO NÁM ZANECHTE ZPRÁVU:

 

________________________________________________________________


ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. je firmou s dlouholetou historií sahající až do roku 1991

 

V současnosti představujeme významného dodavatele v oblasti veškerých elektroinstalací, montáže a autorizovaného servisu švédských tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren a v neposlední řadě i projektů úsporných opatření pro snížení energetické náročnosti všech typů objektů a zefektivnění provozu a výroby v podnicích.

Firma se rovněž zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti domácí dorozumívací techniky pod značkou Czechphone®, docházkovým systémem a inteligentním systémem pro řízení budov.

Dbáme na výraznou kvalitu námi odvedené práce, a proto zaměstnáváme pracovníky s vysokou odborností. S postupným vývojem nových technologií společnost neustále rozšiřuje a modernizuje své technické prostředky a vybavení.

Své služby nabízíme na špičkové úrovni a komplexně, tedy od prvního pohovoru s investorem, přes projekt, realizaci, až po revizi a následný záruční i pozáruční servis.

 

Veškeré zakázky zpracováváme do nejmenších detailů na základě projektových dokumentací, což je základ úspěšné realizace.

 

Naší prioritou je spokojený zákazník …