FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY A APLIKACE

               … šetří Vaše peníze i životní prostředí

 

Princip fotovoltaiky

Využitím schopnosti přeměnit sluneční energii na energii elektrickou je možné zajistit energetickou soběstačnost. Podmínky našeho podnebí umožňují získat ročně 800 - 1200 kWh z každé instalované kW ve formě fotovoltaických panelů. U běžného rodinného domu s roční spotřebou od 3 MW do 5 MW, by se tedy jednalo o velikost instalace od 3 kWp do 5 kWp (p = peak = instalovaný výkon). Domy s vytápěním za využití elektrické energie (přímotop, tepelné čerpadlo) mají vyšší spotřebu, ale i přesto platí, že lze tímto zařízením zajistit soběstačnost objektu.

Způsob připojení

Dnešní technologie umožňují tři typy připojení fotovoltaické elektrárny, přičemž vždy záleží na rozhodnutí distributora sítě jaký typ povolí.

 

Nejznámější je připojení v systému Gird-on, což v praxi znamená využití vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny v místě připojení a přebytky z výrobny jsou předávány do distribuční sítě. V době, kdy nedochází k výrobě elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou, je dodávka zajištěna z distribuční sítě, místního dodavatele elektřiny.

Další možnost připojení je v režimu Gird-off, který je znám pod pojmem ostrovní systém. Zde je výrobce závislý výlučně na množství vyrobené a akumulované energie z výrobny. Energie je akumulována do baterií nebo do ohřevu teplé vody pro vytápění apod.

Třetím způsobem je Gird-hybrid, který kombinuje oba výše popsané systémy. Výrobce zde vyrobenou energii akumuluje či spotřebovává a nepouští ji ve formě přebytků do distribuční sítě. V případě nedostatku energie z výroby a akumulace je dodávka zajištěna z distribuční sítě místního dodavatele elektřiny.