Fotovoltaické a solární systémy

Fotovoltaické a solární systémy

... šetří Vaše peníze i životní prostředí

Využitím schopnosti přeměnit sluneční energii na energii elektrickou je možné zajistit energetickou soběstačnost. Podmínky našeho podnebí umožňují získat ročně 800 - 1200 kWh z každé instalované kW ve formě fotovoltaických panelů.

U běžného rodinného domu s roční spotřebou od 3 MW do 5 MW, by se tedy jednalo o velikost instalace od 3 kWp do 5 kWp (p = peak = instalovaný výkon). Domy s vytápěním za využití elektrické energie (přímotop, tepelné čerpadlo) mají vyšší spotřebu, ale i přesto platí, že lze tímto zařízením zajistit soběstačnost objektu.

Jedná se o obnovitelný zdroj, který při svém provozu neprodukuje žádné emise znečisťujících látek ani oxid uhličitý a tím šetří naše životní prostředí.

Princip fungování fotovoltaické elektrárny

Sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely, které vyrobí stejnosměrný proud a poté ve střídači dojde k přeměně na střídavou elektřinu, která jde do rozvaděče.

Dále záleží na spuštěných spotřebičích, které si vezmou elektřinu v požadovaném objemu. Pokud se elektřiny vyrobí málo, zbývající objem se doplní ze sítě. V případě, že je elektřiny vyrobeno více, elektřina se akumuluje do ohřevu teplé vody nebo do baterií. Výhoda bateriových systémů spočívá v ukládání vyrobené energie přes den, kdy výkon elektrárny je nejvyšší, ale spotřeby domácnosti nedosahují svého maxima. Akumulovaná energie se následně spotřebuje večer nebo brzo ráno.

Fotovoltaickou elektrárnu (zkráceně FVE) můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly apod.

Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto základní způsoby:
• Ostrovní FVE (bez připojení na elektrorozvodnou síť - tzv. Grid-off)
• Síťová FVE (Grid-on)
• Hybridní FVE (HFVE) (s baterií)

Ostrovní fotovoltaická elektrárna - Grid-off

Ostrovní fotovoltaický systém není připojený na síť a obsahuje baterie neboli akumulátory. Využívají se na místech, kde není přístup k rozvodné síti.

Vlastník elektrárny je závislý výlučně na množství vyrobené a akumulované energie z výrobny. Energie je akumulována do baterií nebo do ohřevu teplé vody pro vytápění apod.

Základní specifikace:
• Veškerá vyrobená energie se spotřebovává v daném objektu.
• Přebytky vyrobené energie se ukládají do baterií a využívají se v době malé či žádné produkce FVE.
• Je nutné správné nadimenzování systému pro daný objekt.

Síťová fotovoltaická elektrárna – Grid-On

Jedná se o nejznámější připojení, které představuje využití vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny v místě připojení a přebytky z výrobny jsou předávány do distribuční sítě. V době, kdy nedochází k výrobě elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou, je dodávka zajištěna z distribuční sítě, místního dodavatele elektřiny.

Základní specifikace:
• Pro chod FVE musí být objekt připojen k distribuční síti.
• Sestava neobsahuje bateriové úložiště.
• Případné nevyužité přebytky lze dodávat do distribuční sítě (musí být povoleno ze strany distributora).

Hybridní fotovoltaická elektrárna (HFVE) – Grid-Hybrid

Třetím způsobem je Hybridní fotovoltaická elektrárna, která kombinuje oba předešlé systémy. Vlastník elektrárny zde vyrobenou energii akumuluje či spotřebovává a nepouští ji ve formě přebytků do distribuční sítě. V případě nedostatku energie z výroby a akumulace je dodávka zajištěna z distribuční sítě místního dodavatele elektřiny.

Základní specifikace:
• FV systém dokáže fungovat i při výpadku distribuční sítě.
• Sestava obsahuje bateriové úložiště, ze kterého lze čerpat při malé produkci FVE nebo výpadku distribuční sítě.
• Hybridní systém by měl být navržen tak, aby přebytky dodávané do distribuční sítě byly minimální, ideálně nulové.

Zavolejte nám na tel. 724 062 730

Náš specialista Tomáš Kuchař Vám rád pomůže a poradí.