Elektronická požární signalizace

               … včasná identifikace požáru

 

Systém elektronické požární signalizace (EPS) slouží k včasné identifikaci a lokalizaci požáru. Oheň je detekován již v počátcích svého vzniku, čímž můžeme zabránit ztrátě lidských životů nebo velkých materiálových ztrát.

Funkce EPS:

  • identifikace požáru a vyhlášení poplachu,
  • ohlášení požáru na předem určená místa,
  • vysílání signálu pro zařízení provádějící protipožární zásah, nebo zabraňují jeho dalšímu rozšiřování,
  • atd.