Datové sítě

               … komunikační základna

 

Datová síť vytváří komunikační základnu jak pro data, tak pro komunikaci. Stavby jsou datovou sítí vybavovány plošně, to znamená, že místa pro připojení jsou i tam, kde se momentálně nevyužívají. Každá místnost může být vybavena libovolným počtem přípojek podle předpokládaného počtu osob, či instalované techniky v daném místě.

Datové kabely individuálně spojují pracovní místa komunikačního systému s centrálním rozvodným uzlem, kde jsou připojeny zdroje komunikačních služeb.

Využití:

  • zapojení počítačové sítě,
  • přenosy dat,
  • telekomunikace,
  • kamerový systém,
  • apod.