Bleskosvod

               … "ochranný štít" proti bleskům

 

Bleskosvod slouží k ochraně staveb, lidí a zvířat před blesky, tedy atmosférickým přepětím vytvářeným bouří. Bleskosvod v podstatě vytváří „ochranný štít“, který zachytí značnou část energie blesku, kterou svede do země. Bleskosvodová provedení pro jednotlivé objekty se liší v závislosti na takzvané ochranné hladině podle požadované účinnosti.

Hromosvod / Bleskosvod